Domeniu fundamental Științe Inginerești
Domeniu de licență Inginerie Electronică și Telecomunicații
Program de studiu de licență Tehnologii și Sisteme de Telecomunicații
Forma de învățământ IF - învățământ cu frecvență
Durata studiilor 4 ani
Credite ECTS 240 de credite
Cifra de școlarizare 50 de locuri

 

Programul Tehnologii și Sisteme de Telecomunicații este proiectat pentru a pregăti specialiști în electronică și telecomunicații, care să fie capabili să proiecteze şi să întreţină echipamente, sisteme și rețele de comunicații.

Prin disciplinele pe care le studiază în cadrul programului de Tehnologii și Sisteme de Telecomunicații, precum și prin experiența dobândită în timpul practicii de specialitate, absolvenții Universității Lumina vor avea competențe în:

 • analiza, calculul şi proiectarea schemelor, subansamblelor, aparatelor şi echipamentelor electronice analogice şi numerice din domeniul comunicațiilor;
 • cunoaşterea şi aplicarea tehnicilor de măsurare, încercare şi diagnoză a sistemelor electrice, electronice și de comunicații;
 • deprinderea tehnicilor CAD de analiză, proiectare a schemelor electronice şi execuţie a cablajelor imprimate;
 • deprinderea cunoştinţelor necesare din domeniul comunicaţiilor, telefoniei mobile şi prelucrării semnalelor etc.
 • Cercetarea se realizează în colective de cercetare sau individual, în cadrul proiectelor de cercetare naţionale sau internaţionale, încheiate cu beneficiari interni sau externi. Diseminarea rezultatelor acestor cercetări se realizează prin publicarea de articole şi prin prezentare în cadrul manifestărilor ştiinţifice din ţară şi din străinătate.

 

Competenţe

Studenții care urmează programul Tehnologii şi Sisteme de Telecomunicaţii vor dezvolta competenţe profesionale şi personale esenţiale, precum:

 • capacitatea de a proiecta circuite şi sisteme electronice;
 • cunoştinţe fundamentale despre metodele de transmisie şi recepţie a datelor;
 • cunoştinţe despre funcţionarea reţelelor de telecomunicaţii;
 • abilităţi de programare şi dezvoltare aplicaţii software.

 

Perspective de carieră

Există o multitudine de domenii în care absolvenții pot alege să-și dezvolte cariera:

 • Proiectare şi mentenanţă echipamente electronice
 • Securizarea datelor şi comunicaţiilor
 • Proiectare şi mentenanţă reţele de comunicaţii
 • Administrare reţele de telefonie fixă sau mobilă
 • Administrare staţii de emisie radio și TV