Anul I
Semestrul I Semestrul II
Discipline obligatorii
Analiza matematică I Analiza matematică II
Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială Matematici speciale
Fizică I Programarea calculatoarelor si limbaje de programare II
Informatică aplicată Materiale pentru electronică
Programarea calculatoarelor și limbaje de programare I Bazele electrotehnicii I
Componente şi circuite pasive Dispozitive electronice
Limba străină I Limba străină II
Educaţie fizică și sport I Educaţie fizică și sport II
Discipline opționale
Filosofia știinţei  
Sociologie  
Pedagogie  
Discipline facultative
Servicii Internet Mecanică şi teoria mecanismelor
Logică matematica pentru ingineri  
Anul II
Semestrul I Semestrul II
Discipline obligatorii
Teoria probabilităţilor şi statistică matematică Fizică II
Instrumentaţie electronică de măsură Prelucrarea digitală a semnalelor
Circuite electronice fundamentale Circuite integrate analogice
Bazele electrotehnicii II Teoria transmisiunii informaţiei
Circuite integrate digitale Circuite electronice analogice - Proiect
Semnale şi sisteme Sisteme de operare
Limba straină III Educaţie fizică şi sport III
Activităţi opţionale
  Practică
Discipline opționale
  Instrumentaţie virtuală pentru sisteme electronice
  Proiectare asistată de calculator
Discipline facultative
Educaţie fizică şi sport IV Teoria laserilor
Electrochimie Limba straina IV
Anul III
Semestrul I Semestrul II
Discipline obligatorii
Electronică de putere Baze de date
Fiabilitatea şi testarea sistemelor de comunicaţii Arhitecturi pentru prelucrarea numerică a semnalelor
Sisteme de calcul specializate Retele şi protocoale de comunicaţii I
Sisteme de comunicaţii telefonice Antene şi propagarea undelor radio
Comunicaţii de date Radiocomunicaţii I
Microunde  
Prelucrarea semnalului vocal  
Activităţi opţionale
  Practică
Discipline opționale
  Automatizări în electronică şi telecomunicaţii
  Tehnici CAD in realizarea modulelor electronice
  Automatizări în electronică şi telecomunicaţii - Proiect
  Tehnici CAD in realizarea modulelor electronice - Proiect
  Management şi marketing
  Contabilitate
  Economie
Discipline facultative
Limbă străină V Tehnici de comunicare în limba engleză
Educaţie fizică şi sport V Teoria sistemelor
Teoria sistemelor  
Anul IV
Semestrul I Semestrul II
Discipline obligatorii
Radiocomunicaţii II Comunicare şi relaţii publice
Televiziune Sisteme şi reţele de comunicaţii radio mobile
Compatibilitate electromagnetică Securitatea comunicaţiilor şi a informaţiei
Reţele şi protocoale de comunicaţii II Comunicaţii optice
Sisteme de radiocomunicaţii (proiect) Sisteme de comunicaţii radioreleu şi via satelit
Activităţi opţionale
Elaborare proiect de licenţă I Elaborare proiect de licenţă II
Discipline opționale
Sisteme şi tehnici de comunicaţii de bandă largă Compresia audio-video
Prelucrare numerica a imaginilor Optimizarea reţelelor
Decizie si estimare in teoria informaţiilor Software pentru electronică şi telecomunicaţii
Tehnologii de programare in internet Modelarea, optimizarea şi simularea reţelelor de comunicaţii
Discipline facultative
Limbă straină IV